Město Mimoň - Snížili jsme náklady na energie pro domácnosti

 

Důležitá zpráva pro občany, kteří se zapojili do elektronické aukce na dodávky energii. 


Vítězným dodavatele aukce, která podle očekávání proběhla na konci září, se stala  společnost Yello energy - dceřinná společnost Pražské energetiky a.s., největšího dodavatele energií pro území města Prahy.

Prostřednictvím realizátora aukce, kterým byla společnost MARANDIS s.r.o.,se podařilo snížit ceny elektrické energie o cca17-20%, a to oproti zveřejněným cenám ČEZu na rok 2014. U zemního plynu bylo dosaženo úspory cca 22% ve srovnání s cenami RWE pro rok 2014.

Nyní je zpracováván detailní přehled úspor odvislý od konkrétní distribuční sazby a roční spotřeby jednotlivých domácností  a také návrh smluv s novým dodavatelem. Občané, kteří se do aukce zapojili,  budou v nejbližší době informováni o termínu schůzky na MěÚ v Mimoni, na které budou obeznámeni s konkrétními úsporami pro jejich domácnost. 

Jsme velmi rádi, že těm, kteří na naši výzvu zareagovali, můžeme sdělit tuto dobrou zprávu.

Mgr.Bronislava Tvrzníková, tajemnice úřadu

MARANDIS s.r.o. - Váš partner ve světě veřejných zakázek..