Domácnosti mohou ušetřit společným nákupem energií

Kopřivnická radnice nabízí občanům města, možnost zapojit se do elektronické aukce na nákup silové elektřiny a zemního plynu. Společným nákupem by mohly domácnosti na těchto energiích ušetřit až 15 % stávajících výdajů. Čím více odběrných míst bude do projektu zapojeno, tím výhodnější ceny lze vysoutěžit. Zájemci se mohou hlásit od 25. března 2013.

Samotné město se nákupu silové elektřiny na komoditní burze zúčastnilo již vloni a díky elektronické aukci se mu podařilo snížit cenu energie o více než 20 %. Ušetří tak zhruba dva miliony korun ročně. „Například v sazbě smluvené pro osvětlení společných prostor, výtahy či větrání bytových domů se podařilo snížit jednotkovou cenu elektřiny o 0,34 Kč/kWh a zcela zrušit pevný měsíční poplatek ve výši 50 Kč za měsíc,“ uvedl konkrétní příklad městský energetik Roman Beneš. Úspory bylo dosaženo díky společnému nákupu, kvůli kterému se spojilo 251 odběrných míst – kromě radnice také městské bytové domy, školy, sportoviště, kulturní dům a další organizace.

Právě spojení odběrných míst je důvodem, proč dodavatelé energií nabízejí výhodnější ceny: „Když se spojí více odběratelů, dodavatel má záruku určité spotřeby, a tím pádem si může dovolit snížit běžnou ceníkovou cenu, kterou normálně nabízí jednotlivým domácnostem. Aby byla aukce pro dodavatele zajímavá, mělo by se do ní zapojit minimálně sto padesát odběrných míst. Čím více domácností se připojí, tím může být výsledná cena výhodnější. Její výše pak bude garantována po celou dobu trvání smlouvy, tedy 24 měsíců. Důležité však je, že před samotnou aukcí se zájemci k ničemu nezavazují a smlouvu mohou podepsat až podle výhodnosti výsledné ceny,“ přiblížil hlavní principy Roman Beneš. Před uplynutím dvouleté smluvní doby chce město zprostředkování tohoto nákupu opět zopakovat.

Organizaci aukce na starost firma Marandis, která bude od 25. března do 24. dubna 2013 evidovat zájemce a sbírat veškeré podklady: „Ve vestibulu městského úřadu bude zřízeno kontaktní místo, kde se lidé budou moci každé pondělí a středu od 13 do 17 hodin ptát našeho pracovníka se na vše, co je zajímá. Zájemci o účast v aukci by s sebou měli přinést současné smlouvy s dodavateli soutěžených energií a také roční vyúčtování jejich spotřeby. Je zcela na občanech, zda se budou chtít zúčastnit nákupu elektřiny, plynu, nebo obou energií najednou,“ uvedl za společnost Marandis Martin Anders.

„Do aukce se mohou zapojit i bytová družstva a společenství vlastníků bytových domů, která mohou výhodně nakoupit energie pro společné prostory bytových domů, výtahy, společnou vzduchotechniku či objektový zdroj tepla. Podmínkou je, aby odběrná místa elektrické energie měla sjednánu některou z distribučních sazeb D. Sjednaná distribuční sazba je uvedena ve vyúčtování elektřiny,“ doplnil městský energetik.

Kontaktní místo, kde se budou moci zájemci o účast v aukci přihlásit, bude zřízeno od 25. března 2013 do 24. dubna 2013 v místnosti bývalého CzechPointu (č. dv. 165) ve vestibulu kopřivnické radnice. Otevřeno bude každé pondělí a středu od 13 do 17 hodin.


 Zdroj: www.koprivnice.cz

 

MARANDIS s.r.o. - Váš partner ve světě veřejných zakázek..