MARANDIS - levnější energie pro domácnost - plyn, elektrická energie

www.marandis.cz/

 Rychlé hledání    

Elektronické aukce

E-aukce představuje proces, pomocí kterého lze hodnotit nabídky uchazečů po standardním hodnocení nabídek na základě nově předkládaných hodnot. Jedná se o dynamické porovnání cen, během kterého může zadavatel získat od uchazečů mnohem výhodnější nabídku, než pouze na základě klasického hodnocení nabídek.

E-aukce mohou využívat:

- soukromé společnosti

- koncoví spotřebitelé, domácnosti

- státní instituce


Elektronickou aukci může k hodnocení nabídek využít každý veřejný zadavatel, avšak pouze za situace, kdy o využití tohoto institutu informoval dodavatele již v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení.

Elektronická aukce přitom může být použita v následujících případech:

* v otevřeném řízení

* v užším řízení

* v jednacím řízení s uveřejněním - v jednacím řízení s uveřejněním je však zadavatel oprávněn využít elektronické aukce pouze v případě, že toto řízení bylo zahájeno z důvodu, že v předchozím otevřeném či užším řízení nebo soutěžním dialogu byly podány pouze neúplné nebo nepřijatelné nabídky


* ve zjednodušeném podlimitním řízení


* v případě veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému


* v případě  veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové smlouvy

 

MARANDIS s.r.o. - Váš partner ve světě veřejných zakázek..

HomepageArchiv článkůVyhledej článekKontaktujte násRegistracePro registrované